Zdrowie

Nowe podejście do ochrony zdrowia psychicznego w Unii Europejskiej

Obywatele Unii Europejskiej są w gorszej kondycji psychicznej po pandemii. Odczuwają też lęk o przyszłość związany z toczącą się na Ukrainie wojną. Zdrowie psychiczne stało się ogromnym wyzwaniem dla Wspólnoty, dlatego też Komisja Europejska pyta swoich obywateli, co sądzą na temat pewnej inicjatywy.

r e k l a m a

Inicjatywę dotyczącą kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego zgłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Orędziu o stanie Unii z 2022 r. To kontynuacja Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podczas której europejscy obywatele wskazali na zdrowie psychiczne jako główny temat budzący niepokój. Stanowi ono spore wyzwanie, bowiem oddziałuje na dobrostan i zdrowie wszystkich obywateli. Ma też konsekwencje gospodarcze i społeczne.

W dokumencie KE zapraszającym do zgłaszania uwag powołano się na badania, które pokazują, że przed pandemią ponad 84 mln, czyli jedna na sześć osób w Unii Europejskiej dotknięta była kryzysem zdrowia psychicznego. Obecnie takich osób może być znacznie więcej.

„Około 5 proc. ludności w wieku produkcyjnym cierpi na ciężką chorobę psychiczną, a kolejne 15 proc. jest dotkniętych bardziej powszechnymi schorzeniami, co ogranicza ich perspektywy zatrudnienia, wydajność i płace. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania odpowiadają za około 4 proc. zgonów rocznie w Europie i są drugą najczęstszą przyczyną zgonów wśród młodych ludzi” – można przeczytać w dokumencie.

Ponadto, jak wskazano dalej, zdrowie psychiczne ludzi pogorszyło się na skutek pandemii, ale też agresji Rosji na Ukrainę i związanej z tym niepewności dotyczącej przyszłości.

Jednocześnie przypomniano, że Komisja od 25 lat pracuje nad kwestiami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Działa jednak nie mogą zawężać się tylko do niego.

„Aby skutecznie ograniczać ludzkie cierpienie i przynieść korzyści naszym społeczeństwom i gospodarkom, działania UE muszą wykraczać poza politykę zdrowotną i obejmować wszystkie obszary polityki mające wpływ na zdrowie psychiczne” – podkreślono.

Źródło informacji: Serwis Zdrowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *